nihathatipoglu.ch.vu
Statistics
izlenim: 302,709
En Cok izlenenler
En Son Eklenenler
Seni Özlemiştik Ey Ramazan (2,110 times)
Hz. Davut (6,941 times)
Hz.Yusuf (2,829 times)
Berat Kandili (1,626 times)
HiCRET (4,265 times)
Peygamberimize 'salat ve selam' ibadettir (4,157 times)
Kadın da günahsız doğar! (3,072 times)
Kuran-ı Kerim'de konuşulan kadınlar-2 (3,318 times)

nihathatipoglu.ch.vu > Yazi > İmanın ve İslam’ın şartları
İmanın ve İslam’ın şartları


ÇOĞU kez iman ettim demekle her şeyin sona erdiğini zannederiz. Halbuki iman, sadece İslam dairesine girmek için yeterlidir. İmandan sonra, bu imanı sağlamlaştıracak iyi işler, ameller ve ibadetler gerekir.

İman; kayıtsız ve şartsız bildirileni kabul etmek anlamına gelir. Yüce Allah’ın kitabında bildirdiklerinin doğruluğunu ve gerekliliğini kabullenmektir iman. Şartlı iman olmaz. Buna iman ediyorum, şunu kabul etmiyorum tarzındaki iman eksiktir. Sahibine fayda sağlamaz.

* * *

"İmanın altı şartı vardır" ifadesi, bir hadisten alınmış bir genellemedir ve yanlış yorumlanmaktadır. Zira İslam’da iman edilmesi gereken hususlar altı şeyden ibaret değildir ki. Zinanın haram olduğuna iman etmek de imanın ve Müslüman olmanın şartıdır. Kumarın haram olduğuna iman etmek de imanın gereğidir. Kumar oynamak belki günahtır, ama kumarın haram olduğunu reddetmek imana zarar verir.

Hadiste ifade edilen imanın altı şartı, ilk Müslüman olana teklif edilecek olan hususlardır ve çoğu fizik ötesi álemle ilgili konulardır. Çünkü imanda esas olan, görülmeyeni kabul etmektir. Kaldı ki Kuran’a iman, zaten bu altı şartın içindedir. Yani Kuran’dakilerin hepsine imanın.

Bazen ibadetten kaçmak ve günaha dalmak için şu mazereti ileri süreriz: "Benim kalbim temiz." Namaz kılmak, iyilik yapmak, merhamet etmek gerekir dediğimizde de mazeret hazırdır. Şu namaz kılan var ya, aynı zamanda sahtekárlık ediyor, insanları aldatıyor deriz.

Kendimizi rahatlatırız böylece. Doğrudur. Namaz kılanlar içinde de, kılmayanlar içinde de sahtekárlar vardır. Ama ölçü bu olmamalı. Hedef, Hz. Peygamber gibi, Hz. Ebubekir gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Aişe, Hz. Fatıma gibi namaz kılıp temiz yaşamak olmalıdır. Kötü, örnek olmaz ki. İyi dururken neden kötüyü görüyoruz.

Sürekli, "Benim içim temiz" diyenlere Kuran-ı Kerim cevap veriyor: "O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir." (Necm, 53/32)

İman, ibadeti gerektirir dedik. O zaman yapılacak ibadetlerin dünyamıza olumlu etkilerinden biraz bahsedelim.

1- Allah’ın emirleri yerine getirilince bereket oluşur. Ayet şöyle buyurur:

"Eğer o memleketler halkı, iman edip Allah’tan korkmuş olsalardı, muhakkak ki üzerlerine yerden ve gökten bereket kapıları açardık." (El-Araf, 96)

2- İbadetler yerine getirilince gayeye erişilir. Zor yollar kolay hale gelir. Kuran buyuruyor ki: "Kim Allah’tan korkarsa (takvalı olursa) Allah onun işine bir kolaylık verir." (Et-Talak, 2-4)

3- Allah’a yakınlaşmak hayatı güzelleştirir, çekici hale getirir. Anlamlı kılar. Renklendirir. Tekdüzeliği kaldırır. Kuran şöyle buyuruyor: "Erkek veya dişi, mümin olduğu halde, kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız." (En-Nahl, 97)

4- İtaat ve ibadet; sıkıntıların, kaos ve psikolojik sarsıntıların en güzel ilacıdır. Allah şöyle buyuruyor: "Dikkat ediniz! Ancak Allah’ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur." (Ra’d, 28)

5- İbadet her türlü belanın uzaklaşmasına vesile olur. Kuran haber veriyor: "Şüphesiz ki Allah müminleri (her türlü saldırı ve beladan) koruyacaktır." (El-Hacc, 38)

6- Allah’a yönelip ona itaat eden ve emirlerini yerine getirmeye çabalayanın yolunu Allah açar. Kuran bunu belgeliyor: "O vakit Rabbin, meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ben sizinle beraberim, hemen müminlere (yardım ederek kalplerine) güç verir." (El-Enfal, 12)

"Allah’a gerçekten bağlanan ve dosdoğru yolda yürüyene tabii ki yardım edecektir. Allah iman edenlerin yardımcısıdır." (Bakara 257)

* * *

7- İbadet edenlerin dereceleri yükseltilir. Dünyada belki bazen ama ahirette sürekli yüceltilir: "Allah sizden iman edenlerin mertebesini yükseltir." (Mücadele, 11)

8- Allah’a yönelen insana karşı halkın kalbinde sevgi oluşur. Kuran-ı Kerim şöyle açıklıyor: "İman edip salih (Allah’ın razı olduğu güzel işler) amel işleyenler var ya, Rahman (olan Allah) onlara bir sevgi verecektir (onları gönüllere sevdirecektir)." (Meryem, 96)

Hz. Peygamber (SAV) bu ayeti açıklar gibi şöyle buyurur: "Allah bir kulunu sevdiği zaman, önce meleklere falancayı sevin diye emreder. Bunun üzerine melekler de onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine onun sevgisi yerleşir."

SORALIM ÖĞRENELİM

Cami cemaatine devam ediyorum. Hangi namaz daha faziletlidir?

Abdullah AÇIK/ANKARA

Sabah ve yatsı namazlarının cemaatle kılınması, diğer namazlardan daha faziletlidir.

Kimlerin gıybetini yapmak sakıncasız olur?

Şükrü KÖSE/GİRESUN

Kuran-ı Kerim, gıybeti yasaklamıştır. Bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmak anlamına gelen gıybet haramdır. Çirkindir. Kuran bunu, "Ölmüş din kardeşinin etini yemek" olarak nitelemiştir (Hucurat 49/12). Ancak yapacağı kötülüğe dur demek, başkalarını zararından korumak, zulmü veya ahlaksızlığına engel olabilmek için kişinin arkasından konuşulabilir.

Cuma namazı kadınlara

farz mıdır?

Turhan AKKAYA/TOKAT

Kadınların cuma namazını kılmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Kadınlar bayram ve cenaze namazlarına da katılabilirler. Nitekim Peygamberimiz (SAV) döneminde katılmışlardır. Ancak kadınlar cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir.

İki eşi birleştirmek için yalan söyleyebilir miyiz?

Meryem TAŞÇI/AFYON

Peygamberimiz (SAV), "İnsan yalan söylemeyi terk etmedikçe hakiki Müslüman olamaz. Seni yaksa bile doğruluktan ayrılma (Riyazüs-Salihin, 1/85)" buyurmuştur. Yalan büyük günahlardandır. Ancak küsleri barıştırmak, ailevi geçimsizliği gidermek veya çok önemli hayati bir sıkıntıyı gidermek (sosyal barışa hizmet) gibi niyetlerle yalan caiz görülmüştür.
File Info
Baslik: İmanın ve İslam’ın şartları
Tanitim:
izlenim: 1,562
Rating: 4
Oy Ver
Yorum Yaz:
Name: Guest Date: 2008-05-20
''Ancak küsleri barýþtýrmak, ailevi geçimsizliði gidermek veya çok önemli hayati bir sýkýntýyý gidermek (sosyal barýþa hizmet) gibi niyetlerle yalan caiz görülmüþtür'' bu nerde yaziyor yada kim soylemis...?? ''Seni yaksa bile doðruluktan ayrýlma'' diyor y
Name: Guest Date: 2008-05-06
allah sizden razý olsun rabbim sizingibilerin sayýsýný arttýrsýn inþallah nolur biz günahkarlarý duanýzda unutmayýn çocuk larýmýzý þu ahir zamanda rabbime laik kul olarak yetiþtirmeyi cümle mümün kullara nasip etsin inþallah bizede nasipetsin


Happy Sad Wink @ Cool Wave Hmm... Clap hands

Related Files:
Hazreti Peygamber’in Huzurunda Hazreti Peygamber’in Huzurunda
Nihat HATİPOĞLU
(Played: 1,130 times)
Bari Sen Ağlama Cocuk! Bari Sen Ağlama Cocuk!
Nihat Hatipoğlu
(Played: 1,265 times)
Hz. Peygamber'le tartışan kadın! Hz. Peygamber'le tartışan kadın!

(Played: 2,609 times)
Peygamberimizin Müjdeleyen Bir Rüyası Peygamberimizin Müjdeleyen Bir Rüyası

(Played: 2,106 times)
Bugün insanlara gülümseyin Bugün insanlara gülümseyin

(Played: 982 times)
Site Haritasi
Nihathatipoglu.ch.vu